Linggadjati in de branding (acte 2)

Overheidsdocumentaire in 7 delen over de eerste politionele actie, 1947 (7.01)

Linggadjati in de branding (acte 2)

Overheidsdocumentaire in 7 delen over de eerste politionele actie, 1947 (7.01)

Tweede acte van een documentaire over de eerste politionele actie met de volgende filmbeelden : - De conferentie van Malino - De aankomst en ontvangst van de gekozen president van Oost-Indonesie, Soekawati - De aankomst van vertegenwoordigers van de Nederlandse en Nederlands-Indische Regeringen en de Commissie-Generaal te Pontianak en de ondertekening aldaar van het instellings- document van de Daerah Istimewa van West-Borneo - De ondertekening van de (ontwerp) overeenkomst van Linggadjati - Beelden uit de Japanse Bezettingstijd - De vernieling van de waterwerken in de Brantasrivier en de gevolgen van dien - Een betoging ten gunste van de oprichting van de deelstaat Pasoendan - De Republikeinse delegatie te Batavia vlak voor het afbreken van de onderhandelingen gevolgd door de eerste politionele actie