Terug naar eigen land

Multifilm Batavia, 1948 (3.31)

Terug naar eigen land

Multifilm Batavia, 1948 (3.31)

Tweehonderdzestien familieleden van TNI-militairen worden uitgewisseld tegen KNIL gezinnen. Vertegenwoordigers van de VN en het Rode Kruis brengen TNI leden naar de demarcatielijn. Per trein komen de KNIL leden naar Batavia terug. In het PTT gebouw te Bandoeng wordt een resolutie aangenomen, welke voor de toekomst van Indonesie beslissend kan zijn.