Soldaat Overzee: op patrouille (uit: Wordende Wereld)

Multifilm Batavia, 1948 (3.23)

Soldaat Overzee: op patrouille (uit: Wordende Wereld)

Multifilm Batavia, 1948 (3.23)

Ter gelegenheid van het 200-jaris bestaan van de Genie is er Beelden van het leven van de Hollandse militairen in Indie. Men ziet een groep soldaten op patrouille, die vriendelijk ontvangen worden in een Indonesische dorp. Vervolgens ziet men de groep in hun kamp, waar men in de vrije tijd niet alleen zingt en leest, maar ook aan sport doet.