BOMEN: Advocaat Pieter Herman Bakker Schut

VPRO, 1978, 45 min. 11 sec.

BOMEN: Advocaat Pieter Herman Bakker Schut

VPRO, 1978, 45 min. 11 sec.

Cherry Duyns en Roelof Kiers praten met de advocaat Pieter Herman Bakker Schut. In deze aflevering stelt de zieke Duyns de vragen buiten beeld vanaf zijn ziekbed m.b.v. een zender en een geluidsbox. Bakker Schut praat o.a. over zijn verdediging van de in Nederland gevangen RAF-leden. Hij praat ondermeer over de negatieve uitspraken van RAF-leden over de advocatuur en waarom hij daarvoor toch begrip kan opbrengen.