Het groote Mekka-feest acte 4

Krugers filmbedrijf 1928 (18 min 56)

Het groote Mekka-feest acte 4

Krugers filmbedrijf 1928 (18 min 56)

Vierde deel en slot van 4-delige film over de hadji van Indonesische pelgrims naar Mekka. In dit deel keren de pelgrims terug van Arafat en Mina naar Mekka, waarmede de pelgrimstocht is voltooid. Dan volgt de zeereis terug naar huis, waarbij nog een begrafenis op zee plaats vindt. Tenslotte de glorieuze aankomst in de havens van Belawan en Tandjong Priok

Beschrijving Acte 4

36.48 Indonesische pelgrims zittend in een tent voor een Nederlandse vlag met opschrift Nederlandsch-Indie in Arabisch schrift. Indonesische pelgrims onderzoeken een aarden etenskuip, scheppen water uit een bassin van zeildoek en poseren bij een waterput van de Zoebaida-leiding. Pelgrim rookt de waterpijp, ondanks het strenge rookverbod
37.40 Groepje Indonesische pelgrims poseert voor de camera. Sluier van stof trekt over het tentenkamp, gezamenlijk uitkloppen van een meterslang vloerkleed. Vertrek van de pelgrims uit Arafat, op kamelen en te voet. De minaret van Moezdalifah op de gelijknamige
pleisterplaats. Overzicht van de rustplaats
38.37 De hoofdstraat van de stad Mina met ruime, in orientaalse stijl opgetrokken gebouwen, eenvoudig monument n.a.v. de eerste steniging. De gebouwen aan de hoofdstraat. De ommuurde moskee met toren en minaret, de drukte bij de moskee. Een gedeelte van het
tentenkamp buiten de stad
39.45 Panorama van de stad, waar overal tussen de huizen en bij de moskee grote tenten zijn neergezet. De drukte in de straten, drommen pelgrims stromen in twee tegengestelde richtingen door de straten
40.57 Pelgrims op de offerdag bij de steenhoop van de Kaba. Offersteentjes werpende pelgrims, de stromen pelgrims in de hoofdstraat. Pelgrims, gezeten op kamelen, rijden de stad uit, terug naar Mekka. Massale uittocht van Bedoeinen op kamelen
42.07 Panorama van Mekka met de Grote Moskee, voetgangers in een smal, steil oplopend straatje. Stadsbeelden o.a. pelgrims op een der heilige plaatsen, waterdragers, een markt, gereedliggende bagage, een voor de camera poserende straatmuzikant met waterinstrument, een winkelstraten, een waterverkoper met een tankwagen,op straat slapende pelgrims en een groepje pelgrims bij de maaltijd
43.25 Gezicht op de thans geheel met gelovigen gevulde binnenplaats van de Grote Moskee tijdens een tawaf. De zwarte kubus van de Ka'ba op de binnenplaats. Straat met gereedliggende zithuiven, man laat zijn reisbiljet zien. Opstapelen van pakken en bundels en het uitdelen van bijbehorende briefjes. Laden van bagage op een karen het aanslepen van bundels voor verlading
43.59 Drager neemt oude invalide pelgrim op de rug en draagt hem weg. Vertrek van paard-en-wagens, hoog beladen met pelgrimbagage. Een groep zwwar gesluierde vrouwen volgt een bagagewagen
44.38 De bagage wordt aan boord van voor de wal liggende dhows gebracht, op de kade wachtende pelgrims. Een woud van scheepsmasten voor de kade, groep pelgrims wacht op inscheping. Dhows met pelgrims zeilen naar de rede,waar de Lloyd-stomer voor anker ligt. Een dhow nadert het schip en komt langszij, de boord aan boord liggende scheepjes langszij de stomer
45.41 Scheepsofficier controleert boven aan de valreep de aankomende pelgrims. Pelgrims lopen over het dek en dalen de trap af naar het ruim, dat voor hun verblijf is ingericht. Motorbootje komt langszij en de consul, de heer Van der Meulen, komt de valreep op en loopt met de gezagvoerder over het dek
46.25 Indonesische pelgrim aan de reling op de stuurboordsboeg. De drukte onder het zonnedek op het voorschip. Witschuimende boeggolf
46.42 Het lichaam van een overleden pelgrim wordt gewassen en geolied, gekleed en in wit zeildoek gewikkeld. Bemanningsleden haken de plank voor het over boord zetten van het lichaam, boven de reling aan het zonnescherm. Medereizigers bidden een laatste gebed, waarna zij het stoffelijk overschot opnemen, langzaam
zakt de plank met zijn witte last langs de scheepswand naar de witschuimende zee
47.47 De Indische Oceaan, de kustlijn van Sumatra.De quarantainevlag aan de mast, pelgrims dalen de valreep af waarbij een invalide door een KNIL-militair op derug gedragen wordt en dalen af in het ruim van een langszij liggende lichter. Pelgrim dompelt zijn lijfgoed in een bak met water. Stoet vrouwen en meisjes
beklimen de trap naar het badhuis, mannelijke pelgrimsin de quanrantainezaal in Sabang
48.29 Stoet afhalers passeert kolenopslag in de haven van Belawan. Kolen bunkeren met een kadekraan. de kade van de maatschappij 'Oceaan' met afhalers tijdens de debarkatie
48.43 Pelgrims dalen de loopplank af bij de ontscheping te Tandjong Priok, de duizendkoppige menigte op de steiger. Tweetal pelgrims verlaten de douaneloods
48.53 Tekst : Einde