Plaats van Herinnering - Zeeland, Stormvloedkering Oosterschelde

(VPRO, 2007, 2min 35sec)

Plaats van Herinnering - Zeeland, Stormvloedkering Oosterschelde

(VPRO, 2007, 2min 35sec)

De watersnoodramp van februari 1953 kost zo’n achttienhonderd mensen in Zeeland en Zuid-Holland het leven. Om Nederland in de toekomst te behoeden voor dergelijke rampen wordt het Deltaplan uitgevoerd. Hoogtepunt van de Deltawerken is de Oosterscheldekering, die in 1986 wordt geopend.

advertentie