Hollandse wereldwonderen - De Beemster (5)

Teleac/NOT, 29-10-2008

Hollandse wereldwonderen - De Beemster (5)

Teleac/NOT, 29-10-2008

Reportageserie over de Nederlandse erfgoederen die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan.
In Nederland zijn er zes werelderfgoederen, op de Nederlandse Antillen is er één en de Waddenzee staat op de nominatie om als werelderfgoed erkend te worden. Elke aflevering staat één erfgoed centraal.
Deze aflevering: Werelderfgoed De Beemster, Noord-Holland.
De Beemster is een oude droogmakerij van een groot meer, gelegen ten noorden van Amsterdam, uit het begin van de Gouden Eeuw. Het Beemstermeer werd in vier jaar drooggemalen met geld van vooral rijke Amsterdamse kooplieden. Het ontstaan van het nieuwe land werd een voorbeeld voor een nieuwe vorm van landinrichting. Op de kruispunten van rechthoekige percelen, die een vaste maat hebben (de lengte van een zeemijl), werden dorpen gebouwd, waaronder Midden-Beemster. De Beemster werd eeuwenlang droog gehouden door 52 molens. Tegenwoordig staan er twee grote gemalen. Gevolgd worden o.a. gids Jaap Dik die in een oude schoolbus met een groep door De Beemster rijdt en over de geschiedenis van het gebied vertelt, en een makelaar die een monumentale boerderij laat zien.
INTERVIEWS hierover met:
- Jaap Dik, gids;
- Gervien Pielage (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier);
- Fred Oudejans, molenaar;
- Piet Honingh (Hollands Noorderkwartier);
- enkele oudere inwoners van Midden-Beemster;
- Harry Brinkman, burgemeester gemeente Beemster;
- Cees Paal, steenwerper (oud spel);
- Mart Timmerman, agrariër;
- Jan Pieters, kaasmaker;
- Marco Kühne, makelaar.
SHOTS:
- door het gehele programma heen diverse van De Beemster, o.a. polders, molens, gemalen, rechte lanen;
00:15:14 int. van de protestantse kerk in Midden-Beemster, ontworpen door Hendrick de Keyser;
00:19:25 kaasfabriek; diverse monumentale boerderijen, o.a. (kort) boerderij De Eenhoorn.
ARCHIEFMATERIAAL: item over 350 jaar De Beemster ('Polygoon').