Het crematorium Westerveld te Driehuis/Velsen

Haghe-film, Willy Mullens (stom: 9'01")

Het crematorium Westerveld te Driehuis/Velsen

Haghe-film, Willy Mullens (stom: 9'01")

Promotiefilm van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding over het Crematorium Westerveld bij Velsen; dit is het oudste crematorium van Nederland. Interieur van het crematorium. De gang van zaken rond een crematie wordt getoond, waarna middels tekeningen de voordelen van crematie boven begraven worden aangegeven.

00.00 Tekst: Het Crematorium Westerveld
00.10 Beeld: Maqette van het crematorium in Driehuis -
Westerveld
00.14 Bord bij de ingang. Opschrift: Vereniging voor fac.
lijkverbranding Bureau: Crematorium Colombarium
00.18 Het toegangshek
00.22 De Aula
00.31 De donkere rouwkamer met de koepel; pas als het
gordijntje weggeschoven wordt, is de kist op de baar
zichtbaar
00.50 De witmarmeren hal met links en rechts van het
middenpad zitbanken. Op de achtergrond de verhoogde
vloer, waar de kist op een tombe is geplaatst
00.54 De kist zinkt langzaam weg in de ca. 1 meter hoge
tombe van edelhout. Een metalen plaat sluit meteen na
het wegzinken de bovenzijde van de tombe af
01.32 Onder de tombe zakt de kist langzaam op de vloer van
de kelder en wordt op een mechanische arm rondgezwenkt
tot voor de ovendeuren
01.54 De deksel van de houten (buiten) kist wordt afgenomen,
vevolgens de wanden, waarna de zinken binnenkist
opgetild wordt om een houten plankier onder de kist te
verwijderen
02.15 Crematoriumfunctionaris controleert de zegels op de
kist aan de hand van de overlijdensdocumenten, knipt
vervolgens de zegellinten door en neemt de zegels weg
02.32 De functionaris verwijdert het hangslot van de
ovendeuren, die vervolgens door employee in stofjas
geopend worden, waarna de kist de oven in geschoven
wordt. De wagen, waarop de kist rustte, wordt
teruggehaald, een brandscherm zakt terstond in de
ovenopening naar beneden, de deuren worden gesloten
met een ketting en met een hangslot verbonden
02.54 Tekst: Na 1 1/2 uur aschruiming
02.56 Beeld: De functionaris verwijdert het hangslot van de
kleine deur aan de achterzijde van de oven; de
employee opent de deur waarachter de lade met as ligt
03.01 Tekst: Kamer waarin de as aan de familie wordt
overgedragen
03.04 Beeld: Zwaar gordijn gaat uiteen en toont een blik op
de kamer, waar twee met gecapitonneerde kussens
bekleden banken tegenover elkaar zijn geplaatst.
Beambte neemt urn van de tafel en draagt de urn de
kamer in
03.29 Beeld: Niswanden waarin verschillende urnmodellen
03.48 Grote urn in nis; kleine grafkrans in een nis;
bloemstuk en grote urn in nissen; Christusbeeld naast
urn in nis
04.04 Tekst: Kamer voor vrije urnenkeuze
04.05 Beeld: Overzicht van een aantal urnenmodellen,
opgesteld in eenvoudige nissenwanden
04.26 Deur van de gang naar buiten wordt geopend. Het
uitgestrekte, in moderne stijl opgetrokken nieuwe
Colombarium, dat uitvoerig gefilmd wordt
05.07 De hoge toren, tevens schoorsteen
05.09 Geuniformeerde beambte begiet bloemen in de nissen van
lange nissenwand
05.22 Bronzen beeld van zittende jonge vrouw, geplaatst op
uiteinde van muur voor het Impluvium
05.31 Beambte gaat door ijzeren toegangshek van de urnentuin
05.39 De urnentuin aan de voet van en achter het oude
colombarium
05.56 Stenen tuinurnen met liggende zerken ervoor
06.07 De fraai, met hoogteverschil aangelegde tuin
06.26 Een viertal urnen aan de rand van het gazon
06.31 Het pad met rechts de urnenkeldertjes
06.34 Tekst: Bovengrondsche bijzetting van asch in den
urnentuin
06.39 Beeld Het monument van Dr. Deflines
06.48 Het koepelvormige grafmonument van Mr. van Deventer
06.55 Tekst: Bovengrondsche bijzetting van asch op de
begraafplaats Westerveld
07.00 Beeld: Beelden van drie op sokkel geplaatste sierurnen
07.12 Maquette van een crematorium-complex
07.19 Tekening van een begraafplaats met grafzerken en
grafkelders (zie noot 2 in dossier)
07.30 tekening maakt plaats voor vogelvluchttekening van het
Westerveld-complex
07.41 Tekening van flatbouw, waardoor begraafplats op de
voorgrond ontruimd moet worden
07.51 Tekening van marmeren gang met nissenwanden
08.01 Tekening van begrafenis op begraafplaats in storm en
regen
08.12 tekening van uitvaartdienst in hal 1 van de aula
08.22 Tekening van dominee, die kist zegent voor het
invoeren in de oven
08.32 tekening van het met wijwaterkwast zegenen van
kanonlopen en granaten (zie noot 3 in dossier)
08.42 Tekening van grafdoorsnede van grafkelder op
begraafplaats;
08.53 Keurige nis met Christusbeeld en glanzende urn
09.00 Einde