50 jaar Europa! Polygoon: Verdrag van Rome (25 maart 1957)

50 jaar Europa! Polygoon: Verdrag van Rome (25 maart 1957)

Op 25 maart 1957, ondertekenen de Delegaties uit Nederland, België, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië in Rome, de verdragen tot oprichting van de Europese Economische gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoom Energie. Daarmee hebben de zes landen een belangrijke stap gezet in de richting van verdere economische integratie.

advertentie