Discussie over postume naturalisatie van Anne Frank

Netwerk, 3 oktober 2004

Discussie over postume naturalisatie van Anne Frank

Netwerk, 3 oktober 2004

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat aan Anne Frank postuum het Nederlands staatsburgerschap moet worden verleend. Het was haar hartewens, zo blijkt uit haar dagboek, om Nederlandse te worden. Anne Frank stierf in 1945 als statenloos burger in concentratiekamp Bergen-Belsen. Ze was haar Duitse nationaliteit verloren door een wet uit 1941, die alle joden buiten Duitsland hun staatsburgerschap ontnam. Anne Frank is genomineerd voor de verkiezing van 'Grootste Nederlander' in het gelijknamige televisieprogramma. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken laat weten dat haar naturalisatie is uitgesloten volgens de Nederlandse wet. Alleen nog in leven zijnde personen komen hiervoor in aanmerking. INTERVIEWS met: - Ruud Lubbers, oud-minister-president en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN; - Boris Dittrich, fractievoorzitter D66; - Hilbrand Nawijn, Kamerlid LPF; - Femke Halsema, fractievoorzitter GroenLinks; - Nebahat Albayrak, Kamerlid PvdA; - Maxime Verhagen, fractievoorzitter CDA; - Jeltje van Nieuwenhoven, Kamerlid PvdA. Allen staan positief tegenover postume naturalisatie van Anne Frank. ARCHIEFMATERIAAL: overzicht levensloop Anne Frank, met uitspraken van Tinie van Kalken, burger, en Hanneli Goslar, jeugdvriendin ("God weet alles, maar Anne weet alles beter"); (zw/w) foto's en bewegende beelden van Anne Frank.