De wereld is ons arbeidsveld (Internationale Orde van Goede Tempelieren - drankbestrijding)

Polygoon Opdrachtfilm, 1933

De wereld is ons arbeidsveld (Internationale Orde van Goede Tempelieren - drankbestrijding)

Polygoon Opdrachtfilm, 1933

Overzicht in drie delen van het ontstaan en de werkzaamheden van de Internationale Orde van Goede Tempelieren, een wereldwijd genootschap van geheelonthouders. De taken van de Goede Tempelieren omvatten ontspannings-, opvoedings- en reddingswerk, dwz het opvangen van zowel kinderen als volwassenen en het proberen hen van de drank af te houden. In het eerste deel beelden van een loge-zitting van de IOGT in Nederland en beelden van de 49ste Internationale Zitting te Den Haag. 13:06 Aankomst van div. leden bij een loge-zitting. Voor ze tot de bijeenkomst worden toegelaten, moeten ze een wachtwoord zeggen en krijgen ze een schoudermanteltje omgehangen. Na een toespraak van de voorzitter(?) worden liederen gezongen. Daarna worden twee kandidaat-leden binnengeleid die vervolgens worden ingewijd. De leden staan in hand in hand in een kring, wat de vereniging der harten symboliseert. 16:11 De 49ste Internationale Zitting in Den Haag. 17:20 Een aantal vooraanstaande figuren uit de IOGT: lector Oscar Olsson, zr. A. Arriëns, dr. T.F. Honeyman, insp. Joh. Hvidsten, L. Larsen Ledet, dr. H. Tanner, dr. Jalmar Furuskog, Tom Honeyman, T. Vleeming (Grote Tempelier voor Holland) en J.W. Hopkins (oud-vertegenwoordiger van het jeugdwerk)). 19:23 Een tocht per bus door Nederland met de buitenlandse gasten. 21:00 De jeugdgroet: optocht van kinderen en jongeren. 21:42 Een toespraak van Broeder J.W. Hopkins, oud-vertegenwoordiger van het jeugdwerk. 00:22:33 - 00:34:11 In het tweede deel een eerbetoon aan de grote leider van de IOGT in Nederland, prof.dr. J. van Rees, dmv een onthulling van een bank in Hilversum die zijn naam draagt en een kranslegging op zijn graf. Verder beelden van een IOGT-velddag op de Holterberg en beelden van div. werkzaamheden van de IOGT. 22:33 cu prof.dr. J. van Rees. 22:40 Onthulling van de Professor Van Rees-bank te Hilversum op 8 juli 1933 en een kranslegging op het graf van Van Rees. 24:37 De velddag op de Holterberg met de opening door districtstempelier broeder J. van den Berg en een toespraak van broeder T.L. Mellema. Na het officiële gedeelte is het tijd voor ontspanning: zowel kinderen als volwassenen maken plezier, oa met zaklopen en een kruiwagenrace. 27:23 "De toekomstdroom van broeder Smit": een tehuis. 27:33 Propagandamateriaal: luciferdoosjes en chocoladerepen met "onthoudersspreuken". 28:04 Colportage van het weekblad "De Goede Tempelier". 29:47 Div. uitgaven van de IOGT. 30:22 De jeugdorganisatie van de IOGT, die kinderen uit de "kroegsfeer" probeert te halen door opvang in clubs, waar ze worden beziggehouden met activiteiten als voorlezen, handwerken, handarbeiden en muziek- en zangles. 00:34:11 - 00:47:02 In het derde deel wordt getoond wat verstaan wordt onder reddingswerk voor zowel jongeren als volwassenen. 34:11 "Straatslijpende" jeugd versus IOGT-jeugd: de laatsten worden opgevangen, krijgen onderwijs en maken wandelmarsen; 36:07 Een man, die zijn loon verdrinkt in de kroeg terwijl zijn vrouw en kinderen thuis droog brood eten, wordt door de Tempelieren gemaand de drank te laten staan. Omdat hij een misdaad heeft begaan, dreigt gevangenisstraf. De Tempelieren staan hem bij tijdens zijn rechtszaak en weten het vonnis om te buigen tot een voorwaardelijke straf. De man komt tot inkeer en laat de drank voortaan staan. In plaats van in de kroeg brengt hij zijn vrije tijd door in een ontspanningslokaal van de IOGT en bij zijn gezin. 44:15 Sluitingsdemonstratie van de Blauwe Week. De deelnemers dragen verschillende spandoeken, vlaggen en vaandels. 46:47 Cu vlag van de Goede Tempelieren. 00:47:02 - 00:50:43 Dit deel hoort grotendeels vooraf te gaan aan deel 1 en bestaat voor het merendeel uit tussentitels die een overzicht geven van het ontstaan van de Orde. 47:30 Foto van Joseph Malins, die de Orde vanuit Amerika naar Europa bracht. 49:00 Kinderen aan het werk in zgn. kindertuintjes.