Vriend en vijand: werk in uitvoering

IKON 16 augustus 2005 (39 min)

Vriend en vijand: werk in uitvoering

IKON 16 augustus 2005 (39 min)

Aflevering over werkloosheid in Oost-Groningen. Gevolgd worden: Albert Schwertman (79) uit Finsterwolde die eind jaren '70 op straat kwam te staan door een reorganisatie bij een machinefabriek, o.a. tijdens een 5 mei parade met een NCPN-wagen; Jan Wolthers (74), oud-vakbondsbestuurder FNV; Anke Haushield, postbode uit Winschoten; Janus, voormalig werkloze die een baan als bouwvakker heeft gekregen via Work First. Aan de orde komt o.a.: arbeid als zingeving aan het bestaan; de relatief hoge werkloosheid in Oost-Groningen; het verzet van werknemers en vakbonden tegen de vele ontslagen in de jaren '70 en '80 in Oost-Groningen; werkgelegenheidsbeleid; integratieprojecten waaronder het project Work First uit Veendam en Pekela waarbij mensen met behoud van uitkering moeten werken; de Stichting Opmaat die gesubsidieerde werkplekken regelt; de streekcultuur in Groningen versus globalisering; kapitalisme en winstbejag versus het streven naar vrede; het relatief lagere opleidingsniveau op het platteland in Groningen, omdat men niet snel geneigd is om vanwege een opleiding naar de stad te verhuizen; het aantrekken van bedrijven door ze in de beginfase te subsidiëren in de vorm van gunstige (belasting)regelingen en premies, en het het feit dat deze bedrijven later veelal weer vertrekken.