Historische optocht te Den Haag

(Maker onbekend), 5 september 1913

Historische optocht te Den Haag

(Maker onbekend), 5 september 1913

Grote historische optocht in Den Haag n.a.v. het honderd jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Onder grote publieke belangstelling trekt een optocht van praalwagens, dieren en in historische costumes gestoken figuren voorbij. Aanleiding is de grote landbouwtentoonstelling. BESCHRIJVING: 00.00 Deelnemers, de dames en heren in Friese dracht en kleding van vrieger eeuwen, maken een vrolijke rondedans 00.18 Een Fries bruidspaar (hoofden onzichtbaar) uit de 18de eeuw 00.27 Een paar uit de 18de eeuw 00.37 De eerste praalwagen rijdt voorbij 00.45 Zes appelschimmels trekken staatsiekaros, die gevolgd wordt door deelnemers in historische kledij te voet en en twee boerenwagens 01.05 Conscriptelingen uit de Napoleontische tijd 01.10 Statische cameraopname van het langstrekken van de historische optocht, waarin o.a. Middeleeuwse boeren met koeien, wagen met poorters en kloosterlingen, Jacoba van Beieren te paard in amazonezit onder balkadijn, gevolgd door een edelvrouwe eveneens in amazonezit te paard, een groep vendeliers en twee reiskoetsen uit de 17de eeuw 01.56 De zes appelschimmels voor de staatsiekaros, die gevolgd worden deelnemers te voet in historische kleding, het bruidspaar in de versierde sjees en een huifkar 02.28 Twee olifanten duwen een praalwagen voort 02.31 Voorbijtrekken voor de vaste camera van edelen, ridders in blinkend harnas, Spaanse soldaten, legeraanvoerders, een boerengezelschap, een regentengezelschap op een wagen, meisjes met palmtakken, lansknechten, een 17de eeuws kunstgezelschap, een chinese groep met zwiepende draagstoel, twee olifanten met kornaks, een dromedaris, Pruisische soldaten uit de tijd van Frederik de Grote, een tweewielige kar, hoog opgestapeld met geplunderde huisraad, Napoleontische douaniers 03.47 Een rondspringende nar bij een wachtende groep 03.55 Een groep stopt en poseert 03.59 Een vierwielige Romeinse wagen, gevolgd door notabelen, een wagen met paukentrommels, ruiters op zwarte paarden, de Chinese groep, afdeling van NapoleonsOude Garde, twee cavaleristen en een ruiter op een schimmel, die stopt en zijn steek afneemt, een gewonde te paard, ruiters uit de Franse tijd, ulanen 05.02 Een officier uit het begin van de 19de eeuw 05.10 Heer, voorstellende de Prins van Oranje, omstreeks 1815, buigend en groetend 05.20 Wagen, voorstellende de intocht van Willem I; daarachter de middeleeuwse vendeliers, ruites te paard, een tweepersoonskoets met paard ervoor en erachter, een door os getrokken boerenwagen. Edelen en met lansen bewapende poorters, ruiters met glanzende kuras 06.14 De stoet trekt tussen de dichte menigte door. Twee bereden agenten sluitem de optocht, waarachter het publiek onmiddellijk aansluit, zodat het plein een mensenzee wordt 07.58 Einde