Roofvogelvervolging in Friesland

Omrop Fryslân, 2009 (30 min.)

Roofvogelvervolging in Friesland

Omrop Fryslân, 2009 (30 min.)

Friesland heeft wat roofvogelvervolging betreft een kwalijke reputatie. Vooral soorten als havik, buizerd en bruine kiekendief hebben het zwaar te verduren. De Friese politie wordt gevolgd in hun moeizame zoektocht naar de daders. Deze zijn veelal te vinden in de hoek van de weidevogelliefhebbers en de jagers. Zij vinden dat er juist veel te veel roofvogels zijn en zien ze als bedreiging voor andere vogel- en diersoorten.

advertentie