De nieuwe ruilverkaveling

Atje Hemminga, Omrop Fryslan, 2009 (28 min.)

De nieuwe ruilverkaveling

Atje Hemminga, Omrop Fryslan, 2009 (28 min.)

Sinds 1990 werkt de overheid aan het realiseren van een aaneengesloten netwerk van beschermde natuurgebieden: de ecologische hoofdstructuur. De aanleg van deze nieuwe structuur betekent dat een aantal boeren hun land moet verkopen en verhuizen.