Tegenlicht - Groep acht

Bregtje van der Haak, VPRO, 2009 (50 min.)

Tegenlicht - Groep acht

Bregtje van der Haak, VPRO, 2009 (50 min.)

We volgen groep acht van de openbare basisschool Oscar Carré in het Amsterdamse stadsdeel de Pijp: een gemengde school waar verschillen een gegeven zijn en ieder kind als vanzelfsprekend wordt voorbereid op een toekomst als wereldburger. Kunst en cultuur worden daarbij ingezet als middel: onderwijs met hoofd, hart en handen.