Jaring Lokhorst

Jaring Lokhorst

Jaring Lokhorst schildert bij voorkeur niksige motieven. Het spinneweb van barsten in de voorruit van een sloopauto, een schaduw op het gras, een bandenspoor of kuil in zand- of kleigrond. Hekwerk dat als een halfdoorzichtig scherm voor een terrein staat, waardoor je dat terrein wel vermoedt, maar niet precies kunt zien. Zijn werk roept herinneringen op aan woendagmiddagen van lang geleden: in gedachten klim je over het hek en hang je met vriendjes rond op het braakliggende terrein of het autokerkhof daarachter. Bij Galerie AdK in Amsterdam zijn van 10 november tot 8 december nieuwe schilderijen van Lokhorst te zien. Gijsbert van der Wal ging bij hem op atelierbezoek.

advertentie