Extra nieuwsuitzending: Prinses Wilhelmina overleden

Radionieuwsdienst, 28-11-1962 (8 min. 25 sec.)

Extra nieuwsuitzending: Prinses Wilhelmina overleden

Radionieuwsdienst, 28-11-1962 (8 min. 25 sec.)

Biografische bijzonderheden van Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria, geboren 31 augustus 1880 te Den Haag, een halve eeuw Koningin der Nederlanden.

De politieke structuur tijdens haar Koningschap (Kabinetten, Alg. kiesrecht, Evenredige vertegenwoordiging, Sociale wetgeving, Hoge plichtsopvatting in staatszaken. Boek van Treub over de periode 1914-1918, waarin Koningin Wilhelmina zich deed kennen als een ware Moeder des Vaderlands. De Boerenoorlog, in veiligheid brengen van Paul Kruger,
weigering aan Clemenceau om ex. Keizer uit te leveren. Vredesconferenties in Den Haag. De Duitse inval 10 mei 1940 -

In strijdvaardige ballingschap en standvastigheid in Londen.

Haar radiotoespraken - De 7 december 1942 toesprak over nieuwe vormgeving van het Koninkrijk - Terug in het Vaderland - Na haar aftreden (1948) Prinses Wilhelmina. "Christus voor alles".