Het succes van Reduzum

Het succes van Reduzum

Reduzum is een klein dorp in Friesland met grote aspiraties. Eind jaren '80 liep het dorp leeg, maar de gemeente heeft geen geld om het dorp op te knappen en ook woningbouwverenigingen zien geen brood in nieuwbouw. De bewoners van Reduzum besluiten daarom zelf te investeren in hun dorp en bouwen op grond die door de kerk ter beschikking wordt gesteld, een nieuwe woonwijk.
Alle woningen worden verkocht en met de opbrengst worden nieuwe projecten binnen het dorp gefinancierd. De inwoners van Reduzum laten zien dat ze erin slagen om belangrijke successen te behalen door eigen initiatief, ondernemerschap en samenwerking met de kerk, overheid en private partijen.

advertentie