Marja Pruis

uit De Avonden

Marja Pruis

uit De Avonden

Patricia de Martelaere overleed in 2009 op 51-jarige leeftijd, als een van de belangrijkste schrijvers in het Nederlandse taalgebied, en een van de minst begrepene. Een schrijfster van koele essays en hartstochtelijke romans en een zeer terughoudende figuur als het ging om belangstelling voor haar persoon en privéleven. Literatuurcritica Marja Pruis probeerde in het mysterieuze werk en leven van De Martelaere door te dringen. Jeroen van Kan sprak met Marja Pruis, die in haar boek over De Martelaere, getiteld 'Als je weg bent', drie rollen op zich neemt: die van biograaf, literair criticus en journalist.