Project X

Documentairegebod 6: Romantiek

Project X

Documentairegebod 6: Romantiek

Voor regisseur John Appel was het gebod ‘Gij zult niet doden’ de eerste inspiratie voor zijn film Het beloofde land, over mensen die onopgemerkt zijn gestorven. Tegen Filmacademiestudenten Marina Meijer en Paul de Ruijter zei hij: ‘Ik ben een realist, en daarom raak ik nooit teleurgesteld.’ Zijn documentaire-gebod is: Gij zult niet romantiseren. Meijer en De Ruijter gaan hier tegenin omdat romantiseren niet alleen bij het film maken hoort, maar ook bij het leven, ook al eindigt het vaak in teleurstelling. Voor hun film Voor altijd richtten zij hun camera op liefdesstellen die zich op hun bruiloft voor in de eeuwigheid laten vastleggen als romantisch hoogtepunt in hun leven.