Brieven van wachtlijsters

Wachtlijster Rosan: 'Ik was té complex'