Bernard Herrmann - van Citizen Kane tot invloeden vandaag