Elektriciteit voor boerderijen in Brunstinge

Van Gewest tot Gewest, 2 december 1965

Elektriciteit voor boerderijen in Brunstinge

Van Gewest tot Gewest, 2 december 1965

Elektriciteit voor boerderijen in Brunstinge (Drente).
a. Betogingen Nederland.
Opschriften naar aanleiding van elektriciteitsvoorziening in
Brunstinge (Drente) 15"
b. Verklaring van + interview met boer Jan Albering over
elektriciteitsvoorziening in Bruntinge 18"
c. Verklaring van burgemeester Lieve van Bruntinge over
elektriciteitsvoorziening 10"
d. Elektriciteitsschakelbord met zekeringen en meter 9"
e. Interview van J. vd Veen met boer Jan Albering over
aansluiting buurtschap Bruntinge op elektriciteitsnet 36"
f. Volautomatische wasmachine op boerderij + was in machine
doen en zeep bijvoegen, met cu van draaiende was door venster
31"
g. Interview van J. vd Veen met burgemeester Lieve over
totstandkoming van elektriciteitsvoorziening in Bruntinge 50".

advertentie