Recreatie en toerisme in Zeeland

AVRO, 8 december 1965

Recreatie en toerisme in Zeeland

AVRO, 8 december 1965

a. Luchtopnamen van pontveren in de Oosterschelde 30".
b. Shots en luchtopnamen van de Oosterscheldebrug 2'42".
c. Zeer korte shots, fotofilm en prenten mbt het water en de strijd ertegen 3'23" + 2'25".
d. Vluchtelingen voor het water tijdens de watersnoodramp 1953 35".
e. Verklaring van Robert Funcke + shots van het Veerse Meer 1'09".
f. Verklaring van ir. Zwier + shots van aanleg Volkeraksluis 45". 2'10"
g. Verklaring van Robert Funcke 11" + 8" + 8".
h. Verklaring van ir. Van Ree 29" + 14".
i. Waterloopkundige onderzoekingen in de Oosterschelde 45".
j. Verklaring van ir. Roelofs 11" + 8".
k. Werkzaamheden aan de bouw van de Oosterscheldedam + tekeningen 56".
l. Verklaring van ir. vd Weele 12" + 17".
m. Shots, fotofilm en prenten van de bouwput Haringvliet 1'33".
n. verklaringen van twee Zeeuwse boeren 1'21".
o. shots van Zeeuws landschap en Zeeuwse industrie, verklaring van een boer die een camping begonnen is 2'33".
p. shots van toerisme en campings in Zeeland 1'11".
q. Verklaring van een bakker 1'24".
r. Kerkgangers in Zeeuwse klederdracht 10".
s. Verklaring van de burgemeester van Tholen 50".
t. korte shots 43".
u. verklaringen van Zeeuwen 1'02".
v. Maquette van een Zeeuwse stad in 1980 59".
w. Verklaring van prof. Thijssen 3'29".
x. Verklaring van prof. Bouman 3'56".