Oude ambachten: Friese staartklokken uit Joure

NTS, 9 december 1965

Oude ambachten: Friese staartklokken uit Joure

NTS, 9 december 1965

Klokkenmakerij in Joure.
- uiteenzetting over modellen van Friese klokken door
eigenaar van het bedrijf, hr. De Vries;
- fabricatie van klokken, gieten van loden gewichten en
schilderen van versiering van klokkasten 4'12".