Het Atelierbezoek: Rudi Fuchs op bezoek bij Karel Appel 4

Het Atelierbezoek: Rudi Fuchs op bezoek bij Karel Appel 4

De rubriek 'Het atelierbezoek'. Stedelijk Museum-directeur Rudi Fuchs in gesprek met kunstenaar Karel Appel in het museum 'Beelden aan zee', waar een tentoonstelling van de sculpturen van Appel wordt ingericht. Appel gaat in op zijn ontwikkeling als beeldhouwer, op de geestelijke bevrijding zoals hij die na de Tweede Wereldoorlog ervoer en de invloed die deze bevrijding op zijn schilderkunst had. Appel vertelt welke mogelijkheden het gebruik van hout hem opleverden, nl. tot het weergeven van een grote expressie. Op markten in India en Mexico kocht hij houten beelden die hij veranderde.
"Het is net een markt bij mij. Daar kies ik uit. Op het moment dat ik zo'n beeld ga maken, dan is er geen wet, er zijn geen regels". Appel vertelt dat hij heel bewust zijn verleden overboord heeft gegooid, en dat dit zijn schilderkunst "enorm heeft geholpen". Maar niet voldoende, daarom ging ik beelden maken, aldus Appel. Appel vertelt dat hij met zijn beelden wilde losbreken uit de vicieuze cirkel van de traditionele beeldhouwkunst, naar een beeldhouwkunst die totaal anders is en een nieuw wereldbeeld laat zien. Het resultaat omschrijft hij als "hybrid-art". Appel vertelt tot slot over zijn liefde voor de "totems" van de indianen.


Het Atelierbezoek was een onderdeel van De Avonden

advertentie