100 jaar toneelvereniging "Onderlinge oefening" in Donderen (Drenthe)

NTS/Van Gewest tot Gewest, 10 februari 1966

100 jaar toneelvereniging "Onderlinge oefening" in Donderen (Drenthe)

NTS/Van Gewest tot Gewest, 10 februari 1966

Honderdjarige toneelvereniging in Donderen.
a. Dorpsshots van Donderen 46"
b. Fotofilm van honderdjarige toneelvereniging Onderlinge
Oefening 49"
c. Receptie van honderdjarige toneelvereniging 43"
d. Jubileum-toneelopvoering bij honderdjarig bestaan van
toneelvereniging, in Drents dialect 3'38".