Unieke opnames ministerraadsvergadering

V.P.R.O., 18 februari 1966

Unieke opnames ministerraadsvergadering

V.P.R.O., 18 februari 1966

Wekelijkse bijeenkomst van het kabinet in de Trêveszaal, de zgn. ministerraadsvergadering op vrijdag, onder
leiding van premier Cals: diverse korte verklaringen en
opmerkingen van o.a. dr. Anne Vondeling (min. van Financiën) + korte verklaring van minister Jan Smallenbroek (ministerschap van Binnenlandse Zaken) 6'57"