Esperanto

Esperanto

Een gesprek met Marc van Oostendorp over zijn boek 'Een wereldtaal', waarin Van Oostendorp de geschiedenis van het Esperanto vertelt. Van Oostendorp is als taalkundig onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut.

advertentie