Het Spoor: De gedroomde eeuw 49: De vrijetijdsmaatschappij

Het Spoor: De gedroomde eeuw 49: De vrijetijdsmaatschappij

Negenenveertigste aflevering van een 52-delige serie over de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze aflevering de documentaire 'De vrijetijdsmaatschappij' over
de droom van nuttige vrijetijdsbesteding. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg men steeds meer vrije tijd. In 1952 werd het recht op minimaal één week vakantie per jaar vastgelegd. In 1966 werd dat minimaal twee weken en intussen was ook de vrije zaterdag ingevoerd. In de verzuilde samenleving was de bemoeienis met de invulling van de vrije tijd groot, want die moest immers 'nuttig' zijn. Eind jaren zestig veranderde dat en door de automatisering en het gebruik van robots leek werken in de toekomst overbodig te worden en het ideaal van 'de vrijetijdsmaatschappij' dichter bij te komen. Vraaggesprekken met voormalig cursusleidster Feline Jansen van de ANWB-kampeercursus, een voormalige cursusdeelneemster en voormalig arbeider Dick Verheule.
Gespreksonderwerpen zijn: de kampeercursus die de ANWB na de Tweede Wereldoorlog verzorgde; de invulling van de geringe vrije tijd die men kort na de Tweede Wereldoorlog had; de invoering van de vrije zaterdag in 1962. De verslaggever bezoekt samen met hoogleraar
vrijetijdswetenschappen Theo Beckers de badplaats Zandvoort en luchthaven Schiphol en spreekt met hem over het succesvolle verzet in 1946 tegen de oprichting van een vakantiekamp voor arbeiders in Zandvoort, de algemeen heersende ideeën destijds over 'nuttige recreatie', de enorme invloed die de invoering van de vrije zaterdag heeft gehad op de vrijetijdsbesteding, de hoopvolle verwachtingen dat de automatisering en het gebruik van robots tot steeds meer vrije tijd zou leiden, de moderne vliegvakanties en de gevolgen hiervan voor het milieu. De verslaggever bezoekt tevens het attractiepark 'De Efteling' in Kaatsheuvel en spreekt tijdens een rondleiding met artistiek directeur Ton van de Ven over de oprichting en de geschiedenis van het attractiepark dat ooit begon als een natuurpark.
Geïllustreerd met HA-fragmenten.

advertentie