Het Laatste Woord

afl. 7: Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de gouden eeuw.

Het Laatste Woord

afl. 7: Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de gouden eeuw.

Het boek dat verklaarde waarom onze zeventiende-eeuwse voorvaderen zich christelijk schaamden voor hun burgerlijke trots en rijkdom, geschreven door de Britse historicus Simon Schama.
Besproken door historica Judith Pollmann.