Steeds meer Nederlandse kinderen groeien op in armoede

Elke Geurts

Steeds meer Nederlandse kinderen groeien op in armoede

Elke Geurts

In Nederland leven bijna 200.000 kinderen in armoede. Het aantal minderjarigen dat opgroeit in gezinnen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, is sinds 2009 met meer dan 10 procent gestegen. Ook woont een steeds grotere groep kinderen in achterstandswijken. De verslechterde positie van kinderen en jongeren heeft grote gevolgen voor hun welzijn en schoolprestaties. Dat staat in het rapport 'Kinderen in Tel 2014', een rapport van het Kinderrechtencollectief, met onder meer organisaties als Unicef, Defence for Children en Kinderpostzegels.