Brieven uit Nicaragua

Warmte

Brieven uit Nicaragua

Warmte

In deze aflevering beantwoordt Stef de vraag: "Heb je het benauwd daar? Hoe warm is het?" 'Brieven uit Nicaragua' is een achtdelige serie videobrieven waarin Stef Biemans vertelt over zijn leven in Nicaragua n.a.v. vragen van kinderen.