Revolutie in Libië

VPRO, 20 november 1969

Revolutie in Libië

VPRO, 20 november 1969

Reportage van Roelof Kiers en Hans van Genderen over de revolutie in Libië van 1969.

a. Shots Libië 42"
b. Betogingen bevolking voor revolutie (zw/w) 16" + 39"
c. Titels (zw/w) 21"
d. Toespraak kolonel Gaddafi, leider revolutie (zw/w) 45"
e. Juichende mensen op straat na revolutie (zw/w) 47"
f. Vergadering met revolutionaire raad van officieren 99"
g. Stadsshots met oa leuzen en Italiaanse inwoners 64"
h. Soldaten bewaken huis van rijke familie 48"
i. Amerikaanse luchtmachtbasis 56" + Britse ambassade in Libië
15"
71"
j. Opening geldinzamelingsactie voor El Fatah door kapitein
Galloud 138"
k. Interview met minister van olie, ir. Shtaiwi, oa over
corruptie onder vroeger bewind en Amerikaanse oliebelangen
170"
l. Weelderige huizen van oude machthebbers 26" + krottenwijken
26" met verkl. bevolking 73"
125"
m. Discussie studenten 31" + 13" + verkl. div. studenten in
Tripoli 108" + 105"
4'17"
n. Massavergadering met oa verkl. kol. Gaddafi 95" en div.
bezoekers en toejuichingen 3'30"

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Revolutie in Libië

vanaf 00:21:44

advertentie