De planeten, onze naaste buren in het heelal

NTS, 18 december 1962

De planeten, onze naaste buren in het heelal

NTS, 18 december 1962

Populair-wetenschappelijk programma waarin prof. dr. Marcel Minnaert, hoogleraar astronomie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en directeur sterrenwacht Sonneborgh, een kort college over sterrenkunde geeft met als onderwerp de planeten in het zonnestelsel.

Minnaert vertelt, staande achter een lessenaar, over de mogelijkheden van het ruimteonderzoek in het algemeen als gevolg van nieuw ontwikkelde technologiën, de zich in het zonnestelsel bevindende planeten, de planeten Venus, Mars en Jupiter, of er leven op andere planeten in het zonnestelsel mogelijk is, en de betekenis van het ruimteonderzoek voor de mens.

SHOTS:
00:09:05 tekening en foto's van de planeet Venus;
00:13:00 tekeningen en foto (afkomstig van het Mount Wilson Observatorium nabij Pasadena, Californië, VS) van de planeet Mars;
00:18:39 foto en tekening van de planeet Jupiter;
00:21:21 tekening die een dwarsdoorsnede van de Van Allen-gordels rond de Aarde weergeeft.

FILMFRAGMENTEN:
00:04:01 model dat de beweging van de planeet Venus rond de zon weergeeft;
00:06:48 model dat de beweging van alle planeten rond de zon weergeeft;
00:15:08 draaiing van de planeet Mars om zijn as.

advertentie