OVT

OVT

Historisch programma, met achtereenvolgens:
-De Ochtendwijding van vandaag van Arie Kleijwegt gaat over het landsbestuur, naar aanleiding van het gerumoer door de aanstaande Kamerverkiezingen. Kleijwegt signaleert het einde van de ideologieën, die het moeten afleggen tegen de rekenmachines van Centraal Plan Bureau.
-Marnix Koolhaas via een lijn met Omroep Brabant in gesprek met Jan van Oudheusden van de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, en met Luc van Gent, van de Stichting Oktober 1944, over de bevrijdingsherdenkingen die eraan zitten te komen. Zij willen echter wat veranderen aan de beeldvorming dat Nederland pas in mei 1945 is bevrijd. Grote delen van Zuid-Nederland waren namelijk al in het najaar van 1944 bevrijd, en voorbereiding van eerdere herdenkingen zijn dan ook in volle gang.
-Marnix Koolhaas in gesprek met Lieuwe Lieuwes, Secretaris van de Rijkscommissie voor de Archieven, en met Cees Dekker, hoogleraar Archiefwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, naar aanleiding van de aanstaande Kamerbehandeling van de nieuwe Archiefwet, die onder meer de termijn wijzigt waarop overheidsarchieven in het Algemeen Rijksarchief moeten worden opgenomen - waarna ze openbaar zijn - van 50 naar 20 jaar. Wie bepaalt wat bewaard blijft, wat gebeurd met persoonsarchieven, welke criteria zijn aangelegd.
Overigens is die wetswijziging uitgesteld onder druk van de BVD, die er niets voor voelt dat hun geheime dossiers openbaar worden.
-Marnix Koolhaas in gesprek met Henk Renou, een van de twee makers van de documentaire film "Zonnestraal, drempels tussen lucht en leven", die vanavond door de VPRO-televisie wordt uitgezonden, naar aanleiding van het nieuws dat het monumentale gebouw, het voormalige TBC sanatorium Zonnestraal, wordt gerestaureerd.
-Commentaar door Marnix Koolhaas op het deze week verschenen boek "Met de blik naar het oosten' (SDU), van o.a. Jan Hoffenaar over de geschiedenis van de Koninklijke Landmacht van 1945 tot 1990. Veel nieuws in dit boek o.a. over de IJssellinie. Marnix constateert dat in dit boek weinig of geen aandacht wordt besteed aan de Indië weigeraars van 1946 tot 1949. Marnix laat een klein fragment horen van Indië weigeraar Kopjes Nieman.
-Marnix Koolhaas in gesprek met historica Judith Schuijff, die volgende week hoopt te promoveren op haar onderzoek "Een stilzwijgende samenzwering, lesbische vrouwen in Nederland 1920-1970" (IISG). O.a. over het feit dat homoseksuele vrouwen minder de aandacht trokken en het daardoor gemakkelijker hadden dan homoseksuele mannen.
Ter inleiding een reportage van Jacqueline Maris van een wandeltocht naar aanleiding van het binnenkort te verschijnen boekje "Op de lesbische toer in Amsterdam”, met wandeltochten, een fietstoer en een boottocht waarmee het lesbisch leven in Amsterdam duidelijk wordt gemaakt.
-Aflevering 4 van de dertiendelige serie "Voort Kameraden" over de geschiedenis van 100 jaar sociaaldemocratie gaat over De Media. Over de geschiedenis van Het Volk, de Rotterdamse afsplitsing daarvan in de jaren '20 'Voorwaarts', over de VARA en over de Arbeiderspers.
Aan het woord (HA of eerdere Spoor-uitzendingen):
- Henk Danz, correspondent Vlaardingen van Het Volk.
- Leo Pam, buitenlandredacteur Het Volk.
- Levinus van Looi, correspondent in Duitsland en tevens geïnteresseerd in het nieuwe medium, radio.
- Ger Bakker, de latere VARA-gids hoofdredacteur.

advertentie