Promo Inequality for all

Promo Inequality for all

'In geen westers land is het verschil tussen arm en rijk zo groot als in de Verenigde Staten, en dat heeft desastreuze gevolgen voor de economie.' Met die boodschap neemt politiek econoom Robbert Reich het op tegen de gevestigde economische macht in Amerika. Samen met Jakob Kornbluth maakte hij er een documentaire over. 'Want', zo stellen ze, 'van de Amerikaanse droom bestaat alleen het sprookje nog.'

advertentie