Het Bezuidenhout na het bombardement

NVT

Het Bezuidenhout na het bombardement

NVT

Beelden van in de Tweede Wereldoorlog door een bombardement verwoeste panden aan het Bezuidenhout in Den Haag; alleen een monument op het plein is ongehavend.
Gevolgd door beelden van een treinemplacement en een overkapte
stationshal.

advertentie