steun vpro

Het Bezuidenhout na het bombardement

NVT

Het Bezuidenhout na het bombardement

NVT

Beelden van in de Tweede Wereldoorlog door een bombardement verwoeste panden aan het Bezuidenhout in Den Haag; alleen een monument op het plein is ongehavend.
Gevolgd door beelden van een treinemplacement en een overkapte
stationshal.