steun de VPRO

De VPRO wil blijven investeren in ontwikkeling van zijn programmering. In programma's die aanzetten tot nadenken, die het publieke debat stimuleren en tot nieuwe inzichten leiden.

U bent voor ons van groot belang. Zeker nu er wéér een grote bezuiniging op de publieke omroep staat gepland. Samen met leden en donateurs maken wij meer waar dan op basis van de subsidie mogelijk is. Help mee op een manier die bij u past:

Draag bij aan behoud van de VPRO zendtijd èn aan de unieke VPRO programma’s. Voor slechts € 15,00 per jaar bent u al lid.

Met elk ander bedrag steunen kan ook, door middel van een donatie.

Lid worden van of doneren aan de VPRO? Klik hier!

U kunt de VPRO als legaat of erfgenaam opnemen in uw testament. De VPRO heeft een ANBI-status dus uw legaat of erfenis komt geheel ten goede aan de VPRO.

Lees meer over nalaten aan de VPRO

advertentie