Een op de vier Bibob-besluiten sneuvelt bij de rechter

Albert Jan Tollenaar universitair docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar het functioneren van de wet Bibob.

Hij keek hoe vaak het voorkomt dat een Bibob-besluit van een gemeente of een provincie is aangevochten en hoe vaak de rechter het besluit vernietigde. Gemiddeld is dat in een op de vier, met als topjaar 2007. In dat jaar werd in 47,8% van de zaken het beroep van de vergunninghouder gehonoreerd.

De laatste jaren schommelt het aantal toegekende beroepen rond de 20%.

Tollenaar concludeert ook dat de kwaliteit van de Bibob-adviezen de laatste jaren verbetert. In steeds minder gevallen is de kwaliteit van het advies de grond waarop een Bibob-advies geen stand houdt voor de rechter.

In de bijlagen staan de bevindingen van Tollenaar.