VUmc stapt naar rechter om openbaarmaking documenten te voorkomen

Eric Arends ,

Het VU Medisch Centrum (VUmc) stapt naar de rechter om openbaarmaking te voorkomen van documenten die betrekking hebben op de knallende ruzie tussen medici van het ziekenhuis, twee jaar geleden.

Minister Schippers van VWS wil een aantal documenten vrijgeven naar aanleiding van een Wob-verzoek van het radioprogramma Argos. Het VUmc probeert dit nu te voorkomen en heeft daartoe bij de rechtbank Amsterdam om een zogeheten voorlopige voorziening gevraagd.

Argos wil meer te weten komen over de exacte oorzaak van het conflict in het Amsterdamse ziekenhuis, dat wij in 2012 onthulden. Lag die oorzaak in de calamiteitenmeldingen door longchirurg Rick Paul en longarts Piet Postmus, die grote wrevel onder collega’s wekten? Of waren hun meldingen slechts het gevolg van een langer slepende ruzie en trachtten zij hun opponenten binnen het ziekenhuis pootje te lichten?

In de hoop hierover meer helderheid te krijgen, vroegen wij vorig jaar juni om inzage in de correspondentie tussen het VUmc en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Wij maakten bezwaar tegen het besluit van de minister om vele documenten niet openbaar te maken. Een onafhankelijke bezwaarcommissie gaf ons daarin deze zomer grotendeels gelijk.

Hoewel minister Schippers een belangrijk deel van het advies van de commissie nu terzijde schuift, is zij wel van plan om bepaalde documenten alsnog te openbaren. Zij is het op punten eens met de bezwaarcommissie, die stelt dat de minister de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in eerste instantie te ruim interpreteerde en ten onrechte allerlei weigeringsgronden toepaste.

Het VUmc vindt evenwel dat de minister zich baseert ‘op onjuiste en onterechte gronden’. Volgens het VUmc hebben de documenten betrekking op interne meldingen van (bijna) incidenten tijdens de medische zorg aan patiënten. ‘Het doel van het melden (…) is inzicht krijgen in de aard van de incidenten en de oorzaken ervan. (…) Er kan pas inzicht worden verkregen in de oorzaken van incidenten als iedereen die met patiënten werkt alert is op (bijna) incidenten en deze ook meldt. (…) Daarvoor is het cruciaal dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers de (bijna) incidenten veilig kunnen melden. Met de openbaarmaking van de betreffende documenten is het veilig melden van (bijna) incidenten niet langer goed gewaarborgd, hetgeen een negatieve invloed zal hebben op de meldingsbereidheid van medewerkers binnen VUmc.’

De Amsterdamse voorzieningenrechter zal de zaak 18 december behandelen.