Gisteren werd bekend dat Argos en Reporter als onderzoeksjournalistieke programma's hun zendtijd behouden in 2018. Voor de zomer was nog het voornemen van de NPO om de zendtijd te halveren.

In tegenstelling tot wat er her en der wordt bericht is er nog geen duidelijkheid over het bijbehorende budget voor Argos. Er is in de zomer hard gewerkt aan een plan voor Argos nieuwe stijl en de gesprekken over het daarvoor benodigde budget zijn nog niet afgerond. De redactie is blij met de continuering van de zendtijd en wacht met vertrouwen op het besluit van de NPO.

Lees hier het artikel van de Volkskrant