Het Zwitsers-Russische oliehandelsbedrijf IPCO Trading heeft een boete van 100.000 euro gekregen van het Openbaar Ministerie vanwege de illegale import van afval en het verwerken van afval in een territorium waar het bedrijf geen vergunning voor heeft.

Deze kwestie werd onthuld door onderzoeksplatform Investico in samenwerking met Argos en weekblad De Groene. In Januari maakte Argos een uitzending over het bedrijf.

Wassen

IPCO kocht achtduizend kubieke meter nafta van een raffinaderij uit de Russische deelrepubliek Tatarstan. Dit werd met het tankschip ‘Franz Schulte’ naar Nederland vervoerd om het vervolgens te 'wassen' voor de kust van Scheveningen. Omdat de nafta afval is, had IPCO Nederland van te voren toestemming moeten vragen om de gevaarlijke afvalstof over te brengen naar Nederland. Dat is niet gebeurd.

Explosie

De politie onderzocht de zaak nadat er begin 2013 een melding van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kwam. IPCO had de stof moeten aanmerken als afval. Uit onderzoek van Argos en Investico blijkt dat de illegale chemische bewerking van de lading nafta bijna leidde tot een explosie. ILT zou hebben geweten van de bewerking, maar greep niet in.

Verder stelt de rechtbank dat de behandeling van de Nafta op een schip voor de kust van Scheveningen niet is toegestaan omdat  "dit enkel mag gebeuren binnen een inrichting die daarvoor vergunning heeft."

IPCO accepteert de boete van het Openbaar Ministerie.