Naar aanleiding van de Argos-uitzending 'Tap gemist' stelt SP-kamerlid Van Nispen kamervragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de storingen in de tapinstallatie van de politie.

Luister de uitzending hier terug.

Hoe goed werkt de afluisterapparatuur van de politie? Dat wilde de Tweede Kamer weten, nadat de politie een delicaat tapgesprek tussen de VVD-politici Jos van Rey en Fred Teeven bleek te hebben gemist. In meer dan 99 procent van de gevallen werkt die afluisterapparatuur prima, schreef toenmalig minister Opstelten in 2013 aan de Tweede Kamer. Argos heeft nieuwe feiten en cijfers. Met commentaar van Peter van Koppen, hoogleraar Rechtspsychologie.

Kamervragen

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Argos ‘Tap gemist’ over de storingen in de tapinstallatie van de politie? Is het waar dat veel vaker dan tot nu toe bekend was storingen plaatsvinden in de software voor het tappen van verdachten?
  1. Is het waar dat inmiddels is gebleken dat er geen sprake is van tien storingen in 2012 en zes storingen in 2013, zoals eerder aan de Kamer is gemeld, maar dat hierbij verkeerde informatie is gebruikt en dat er in werkelijkheid sprake is van honderden storingen in deze periode?
  1. Is het waar dat het rapport wat toenmalig minister Van der Steur de Kamer had beloofd over storingen in de tap-apparatuur over de periode 2012-2016 al geruime tijd af is? Zo ja, hoe lang ligt dit al op het ministerie, en wanneer gaat u dit rapport met de Kamer delen? Zo nee, waarom is het nog niet af en wanneer denkt u het rapport dan wel met de Kamer te kunnen delen?
  1. Hoe reageert u op de uitspraak van hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen die over het Nederlandse tap-systeem (dat in handen is van een Israëlisch bedrijf) het volgende zegt: “het is een soort zwarte doos waar wat uitkomt, en wij mogen dan hopen dat wat er uitkomt een beetje klopt. Als er storingen zijn dan merkt de politie dat niet altijd, want als er een storing is moet je eerst bij dat Israëlische bedrijf te rade gaan om te vragen of er een storing is geweest of niet. Alleen dat Israëlische bedrijf is erg terughoudend bij het leveren van bedrijfsinformatie.”?
  1. Klopt het dat de Nederlandse politie op dit moment geen volledige toegang heeft tot de software van het Israëlische bedrijf dat nu voor de tap-software zorgt waar de Nederlandse politie gebruik van maakt? Zo ja, zou het niet veel wenselijker zijn dat de politie volledige toegang heeft tot de software waarmee de taps gezet worden, zodat zij bijvoorbeeld ook zelf kan zien wanneer er bijvoorbeeld een storing is?
  1. Vindt u het wenselijk dat een tap-systeem dat door de Nederlandse politie gebruikt wordt in handen is van een buitenlands bedrijf? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid een nieuw tap-systeem in handen van de Nederlandse overheid te houden, dan wel onder te brengen bij een Nederlands bedrijf?
  1. Klopt het dat het huidige tap-systeem eigenlijk al vervangen had moeten worden? Zo ja, waarom is dit nog niet gebeurd?
  1. Klopt het dat er een aanbesteding loopt voor een nieuw tap-systeem? Zo ja, in welk stadium bevindt deze aanbesteding zich? Zo nee, wanneer kunnen we dan toch een nieuw tap-systeem verwachten?
  1. Moet een nieuw tap-systeem wat u betreft gebruikmaken van open source software? Zo ja, is dit ook een eis in het aanbestedingspakket? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u met ons van mening dat tappen een overheidstaak is en het dan ook wenselijker is dat de staat het tappen zelf in beheer heeft en het onder volledige verantwoordelijkheid van de overheid plaatsvindt, zodat zij hiervoor niet afhankelijk is van een particuliere ondernemer? Zo ja, wanneer kunnen we verwachten dat de Nederlandse staat weer over haar eigen taps gaat? Zo nee, waarom niet?