50Plus-Kamerlid Léonie Sazias heeft vragen gesteld over antidepressiva en taperingstrips aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van Argos-uitzending 'Geweld uit vrije wil of door een pil?'.

In de uitzending kwam naar voren dat verzekeraars het gebruik van taperingstrips vaak niet vergoeden. Een taperingstrip is een medicatiestrip waarmee het gebruik van antidepressiva of andere medicijnen geleidelijk kan worden afgebouwd. Sazias: “Het is de wereld op zijn kop dat verzekeraars het gebruik van antidepressiva wél vergoeden, maar de afbouw hiervan door middel van taperingstrips niet”.

Lees hieronder de vragen die Sazias gesteld heeft aan minister Schippers.

Vraag 1
Bent u bekend met de uitzending van Argos (Radio 1) van zaterdag 8 april
2017 en Kassa van 18 maart 2017 inzake antidepressiva en taperingstrips?

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het feit dat verzekeraars onwillig zijn om taperingstrips voor
de afbouw van antidepressiva te vergoeden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3
Hoe oordeelt u over de stelling dat elke gebruiker van antidepressiva die wil
afbouwen, de mogelijkheid geboden moet worden om dit op een voor
diegene verantwoorde manier te doen, en dit dus moet worden vergoed?
Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4
Hoe oordeelt u over de stelling dat het gebruik van taperingstrips noodzakelijk
kunnen zijn voor een verantwoorde en succesvolle geleidelijke afbouw
van antidepressiva, bijvoorbeeld het middel paroxetine, dat in meerdere
gevallen geassocieerd is met plotseling ongeremd geweld naar de persoon
zelf of naar anderen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5
Hoe oordeelt u over de stelling dat het de wereld op zijn kop is dat verzekeraars het gebruik van antidepressiva wel vergoeden, maar de afbouw hiervan door middel van taperingstrips niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6
Deelt u de mening dat het voor de gezondheid en het welzijn van de ruim 1
miljoen gebruikers, alsmede voor de beheersing van de zorgkosten, juist van
groot belang het gebruik van antidepressiva terug te dringen? Kunt u uw
antwoord toelichten?

Vraag 7
Deelt u de mening dat een vergoeding van taperingstrips een belangrijke
bijdrage kan leveren aan uw beleid om depressie breed aan te pakken? Kunt
u uw antwoord toelichten?

Vraag 8
Bent u bereid de vergoeding van taperingstrips op te nemen in het basispakket? Kunt u uw antwoord toelichten?