Sinds 1995 doet de redactie van Argos onderzoek naar de gebeurtenissen omtrent de val van Srebrenica. Een van de zaken die door Argos nauwgezet is zijn onderzocht, is het fotorolletje dat door een ontwikkelfout in het laboratorium zou zijn gewist. Een journalistiek verschil van mening over de berichtgeving rond het fotorolletje in de uitzending van Argos van 13 juni 2015 heeft geleid tot een arbeidsconflict tussen Stefan Heijdendael en de VPRO. De VPRO en Heijdendael hebben in december gezamenlijk besloten de arbeidsovereenkomst te ontbinden en een verzoek aan de kantonrechter gedaan om de hoogte van de vergoeding voor gederfde inkomsten aan Heijdendael te bepalen.

Op 12 januari jongstleden heeft de kantonrechter uitspraak gedaan over de hoogte van de vergoeding die Heijdendael van de VPRO ontvangt. Volgens de uitspraak heeft Heijdendael recht op een vergoeding van 191.570 euro.

Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag heeft de kantonrechter bepaald dat Heijdendael recht heeft op een billijke vergoeding omdat de VPRO onzorgvuldig heeft gehandeld waardoor het arbeidsconflict is ontstaan. De VPRO betreurt dat er fouten zijn gemaakt.

Volgens de rechtbank heeft Heijdendael onvoldoende mogelijkheden gekregen om zijn visie op de kwestie naar voren te brengen. De rechtbank heeft zich onthouden van een oordeel over de inhoud van het journalistieke conflict: “Niet in geschil is dat de eindredacteur de uiteindelijke beslissing neemt over wat wel en niet in een uitzending wordt opgenomen. (…) Het is niet de bedoeling om op de stoel van de eindredacteur te gaan zitten. De afwegingen die de eindredacteur gemaakt heeft worden door de kantonrechter als een gegeven beschouwd, maar deze worden wel op hun waarde geschat en worden meegewogen bij de beoordeling van het ontstane arbeidsconflict.”

aanleiding voor het arbeidsconflict

Op basis van de verklaringen in het proces-verbaal reconstrueerde Argos sinds 1995 stap voor stap alle handelingen van de betrokken laborant. Hieruit bleek dat het ontwikkelen van het fotorolletje op de door Defensie gesuggereerde wijze niet heeft kunnen mislukken en de verklaring niet klopt.

Met betrekking tot de vraag wat er kan zijn gebeurd met het fotorolletje, toetste Heijdendael een theoretisch mogelijke gang van zaken bij het ontwikkelproces in een fotolab waarbij flessen fixeer en ontwikkelvloeistof waren verwisseld. Dit had tot resultaat dat alles wat op het filmrolletje stond wel volledig was gewist. Deze theorie is in 1998 door toenmalig eindredacteur Gerard Legebeke uit de uitzending gelaten. Met als argument: Argos is er om de feiten te onderzoeken en niet om theorieën uit te zenden. Dezelfde afweging maakten later eindredacteuren Huub Jaspers en Kees van den Bosch, die overigens in de uitzending van 13 juni 2015 in kort bestek wel ruimte lieten voor de theorie bij monde van de toenmalige chef van het fotolab (16’15”). Heijdendael meent dat een alternatieve theorie met verondersteld ontlastende informatie in de uitzending uitgebreider had moeten worden gemeld.

De VPRO bestrijdt Heijdendaels suggestie dat Argos de waarheid geweld aan zou hebben gedaan en constateert dat de kantonrechter dit de VPRO ook niet verwijt. Wel betreurt de VPRO de vaststelling dat Heijdendael in dit langlopende verschil van mening onvoldoende zorgvuldig is behandeld en schikt zich in het vonnis van de rechter en daarbij toegekende vergoeding.