De 24-jarige Togolees Naif Taori heeft een verblijfsvergunning gekregen op grond van het buitenschuldcriterium. Argos maakte in oktober 2016 de uitzending ‘Kafka in ter Apel’, over asielzoekers die jarenlang vastzitten in het uitzetcentrum in Ter Apel. Ook Taori’s verhaal kwam hierin naar voren.

Naif Taori kwam in 2008 als alleenstaande asielzoeker naar Nederland, nadat zijn moeder was overleden en hij mishandeld werd in een pleeggezin. Eenmaal in Nederland heeft hij geen recht op asiel en terugkeer naar Togo blijkt ook onmogelijk. Omdat zijn alleenstaande moeder geen aangifte van zijn geboorte had kunnen doen, ontbreekt het aan documenten die Taori´s nationaliteit kunnen bevestigen. Terugreizen naar Togo wordt hierdoor vrijwel onmogelijk, mede omdat de Togolese autoriteiten niet mee willen werken aan gedwongen terugkeer.

In het voorjaar van 2015 wordt Taori door de Dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel op straat gezet. Een aantal maanden wordt hij opgevangen in de bed-bad-brood opvang in Groningen. Later krijgt hij weer onderdak in het vertrekcentrum in Ter Apel.

Buitenschuldvergunning
De vergunning die Taori nu heeft gekregen, is een speciale verblijfsvergunning voor ongedocumenteerde migranten die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken. De vergunning is een jaar geldig, en wordt daarna jaarlijks verlengd. Na vijf jaar kan Taori een Nederlands paspoort aanvragen.

Studeren
Op dit moment woont Taori nog in Ter Apel. Hij heeft een woning aangevraagd in Zwolle en gaat binnenkort een toelatingsexamen doen voor de HBO-opleiding economie aan hogeschool Windesheim.