Verzekeringspremies stijgen door steeds extremer weer. Gecombineerde opstal- en inboedelverzekeringen zijn in de afgelopen vier jaar maar liefst 25 procent duurder geworden.

Independer analyseerde op verzoek van Argos de premies van inboedelverzekeringen en zogeheten ‘pakketverzekeringen’, een inboedelverzekering in combinatie met een opstalverzekering. Verzekeringsexpert Suzan Samson ziet een “duidelijke stijging” sinds 2015 van beide premies, “met name in de laatste twee jaar”. Volgens Samson zijn de premies van inboedelverzekeringen sinds 2015 met 13 procent toegenomen en de premies van de pakketverzekeringen met 25 procent. “Als je kijkt naar wat verzekeraars als reden opgeven, dan zie je heel duidelijk dat de toenemende schadelast door veranderende weersomstandigheden de belangrijkste oorzaak is van die premiestijgingen.”

Woordvoerder Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de stijging, maar doet geen mededelingen over de exacte percentages omdat dat volgens hem concurrentiegevoelige informatie is. Volgens de branchevereniging keren verzekeraars gemiddeld zo’n 360 miljoen euro per jaar aan schadevergoedingen uit als gevolg van “slecht weer”, aanzienlijk meer dan de 250 miljoen die in een rapport van het Verbond uit 2017 werd genoemd. Van Elferen: “Dat is een gemiddelde. Maar als je bijvoorbeeld de hagelbuien neemt van 2016, dan zijn verzekeraars in één dag al 600 miljoen euro kwijt.” Volgens Van Elferen zien schadeverzekeraars zich genoodzaakt de premies van de woonverzekeringen, opstal- en inboedel, te verhogen, omdat ze anders de schadelast niet meer kunnen dragen.

Over ons onderzoek

Weersextremen zoals hagelbuien en forse regenval leiden tot economische schade. Maar ook aan hitte en droogte hangt een prijskaartje. Zo heet en droog als de zomers van 2018 en 2019 is het niet vaak. Akkerbouwers werden geconfronteerd met tegenvallende oogsten, huizenbezitters met funderingsschade en ook verzekeraars zien de schadelast toenemen. Hoeveel hebben die zomers Nederland gekost? Stukje bij beetje komen de schadebedragen naar buiten. Zo publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorlopige cijfers over de economische schade van de zomer van 2018, maar het overzicht ontbreekt. 

Hier verwijzen naar relevante artikelen/uitzendingen/dossiers