Iedereen lijkt er een mening over te hebben, het klimaat. Ook op twitter is de discussie populair. Want is het nou bewezen of niet, die opwarming van de aarde en komt dit wel door de mens? Het debat valt uiteen in ‘klimaatsceptici’ en ‘klimaatovertuigden’. Een echt tussen geluid lijkt er niet te zijn. Maar welk beeld schetst dit online klimaatdebat? En in hoeverre is dit representatief voor wat Nederland vindt. Medialogica onderzocht op Twitter wie online het hoogste woord voert als het gaat om #klimaat.

First things first: We hebben gekeken naar tweets met de neutrale term #klimaat. Het is aannemelijk dat deze term zowel door klimaatsceptici als klimaatovertuigden wordt gebruikt. Over de gehele maand maart zijn er 16 duizend tweets rondgegaan met #klimaat, door meer dan 7 duizend twitteraars. 

Maart 2019 is er veel media-aandacht voor het thema klimaat. Op tien maart is een grote klimaatmars in Amsterdam en de dertiende publiceren het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau Leefomgeving) hun doorrekening van het klimaatakkoord. De dag van de grote klimaatmars, tien maart 2019, wordt #klimaat relatief weinig gebruikt. Op deze dag is #klimaatmars waarschijnlijk populair, waardoor #klimaat een dip laat zien. Ook tijdens de Provinciale Staten Verkiezingen van 21 maart is het klimaat één van de speerpunten tijdens de debatten. Toch wordt er niet buitengewoon veel getweet met #klimaat op de dag van de verkiezingen. 

Er is in maart 2019 in totaal dus 16 duizend keer getweet met #klimaat. Onder alle personen die dat hebben gedaan is er sprake van een select groepje fanatiekelingen. Zo’n tien procent van de tweets - 1607 om precies te zijn - is afkomstig van slechts 38 personen. 

Uit een analyse van de profielen van deze top-twitteraars wat betreft klimaat, blijkt dat 28 van hen vallen onder de groep klimaatsceptici. Maar liefst 1167 van de tweets is van hen afkomstig, 73% van het totaal. De top-scepticus in dit onderzoek is @walterwillems8, die opvallend genoeg zelf geen berichten stuurt, maar enkel sceptische tweets retweet. In de maand maart deed hij dit 108 keer. Opvallend is ook dat er met name door de sceptische groep veel wordt geretweet. Hoewel beide partijen er flink op los twitteren, is de kans dat een tweet van een klimaatscepticus wordt geretweet vier keer zo groot als de kans dat een tweet van een klimaatovertuigde wordt gedeeld. 431 tweets kwamen van in totaal tien klimaatovertuigden. Hoewel deze overtuigde groep dus flink kleiner is dan de groep sceptici, is de top twitteraar wat betreft #klimaat wel een klimaatovertuigde. @GerritRentier, werkzaam in de duurzame energie, stuurde in maart 120 tweets de wereld in met #klimaat. 

'Van de tweets van de top-twitteraars wat betreft #klimaat is 73% afkomstig van klimaatsceptici.'

Medialogica

Onder de meest actieve twitteraars domineert de groep sceptici het klimaatdebat op twitter. De vraag is in hoeverre dit beeld overeenkomt met de publieke opinie in Nederland buiten het sociale medium om. Begin dit jaar deed het Eenvandaag Opiniepanel onderzoek naar het draagvlak voor de in Parijs gestelde klimaatdoelen. 59% van de ondervraagden staat achter de halvering van de CO2-uitstoot in 2030. 55% vindt het een goed plan dat Nederland in 2050 vrijwel klimaatneutraal is. Meer dan de helft van de Nederlanders staat dus positief tegenover deze klimaatdoelen. Het onderzoek van Eenvandaag suggereert dus een heel andere verhouding van klimaatsceptici en klimaatovertuigden dan de tweets die Medialogica onderzocht. Wie op zoek is naar een genuanceerd beeld van het klimaatdebat in Nederland kan dus beter verder kijken dan Twitter alleen.